Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2022. június 5. – Pünkösd)

2022-06-03 22:21:48 / Robb Martin

.

® Az úrvacsorai jegyeket Farkas Mihály és családja ajánlotta fel az Úr asztalára. Isten áldása legyen a jókedvű adakozón.

 

® A jövő héten gyülekezeti alkalmainkat az alábbi rend szerint tartjuk meg: szerdán, 10 órakor Szenior Bibliaóra kezdődik a gyülekezeti teremben, 18 órától a Fiatal Felnőttek Köre a parókián tartja alkalmát, a Hajnal Kör a gyülekezeti teremben szintén 18 órakor kezdődik. Pénteken 18 órakor az IFI a parókián tartja alkalmát.

 

® június 6. Pünkösdhétfő, délelőtt 10 órakor ünnepzáró istentisztelet a templomban.

 

® Június 9. csütörtök, 17 óra, istentisztelet a templomban.

 

® Június 12. vasárnap, a szokott rendben, délelőtt két istentisztelet lesz templomunkban, fél 9 óra, és 10 órakor Jókai ovis istentiszteletet tartunk. 9.30-tól imaközösséget tartunk a gyülekezeti terem alatti lakrészben, 10 órakor gyermek-istentisztelet kezdődik a gyülekezeti teremben.

 

® Június 19. vasárnap délután közös bibliaköri évadzárót tartunk Varbón 14-18 óra között. Jelentkezni erre az eseményre a bibliakörök vezetőinél lehet.

 

® Június 25-én, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium történelmi környezetében egyházkerületi gyülekezeti találkozó kerül megrendezésre, melyre szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk tagjait is. A program délelőtt 10 órakor kezdődik. A könyvterjesztési asztalnál található jelentkezési lapon jelezhetik részvételi szándékukat a testvérek erre az alkalomra június 12. vasárnapig, elérhetőségi adataik megadásával.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy június 3-án, pénteken, 12 órakor, templomunkban vettünk végső búcsút Angyal Istvánné Lengyel Ilona testvérünktől, aki 90 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® A Magyarországi Református Szeretetszolgálaton keresztül élelmiszerszállítmánnyal és adománygyűjtéssel is segíthetjük az ukrajnai háborútól szenvedőket. A 1358-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni a humanitárius munkához. Közvetlen utalással a CIB Banknál vezetett folyószámlára is küldhetnek felajánlást: CIB 10702019-85008898-51100005 (A közlemény rovatba kérik beírni: Nemzeti Összefogás).

 

® A Reformátusok Lapja legújabb kiadása és a ReForrás májusi száma megjelent, sok más lelkileg építő kiadvánnyal együtt kapható az iratterjesztésünkben. Az új énekeskönyvből kis alakú példányok csak év végén érkeznek.

 

Áldás békesség!