Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2022. június 26.)

2022-06-25 23:56:44 / Robb Martin

.

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Kapsis Manuel és Felkai Andrea Mark nevű kisfia és Emília nevű kislánya. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® A jövő héten gyülekezeti alkalmainkat az alábbi rend szerint tartjuk meg: szerdán 18 órától a Fiatal Felnőttek Köre a parókián tartja alkalmát.

 

® Tegnap, június 25-én, szombaton, a Sárospataki Református Kollégium történelmi környezetében egyházkerületi gyülekezeti találkozóra került sor. Gyülekezetünkből 12 fő vett részt ezen a rendezvényen.

 

® A mai napon, vasárnap délután 15 órakor kezdődik a gyülekezeti teremben a presbiteri gyűlés.

 

® Június 30. csütörtök, 17 óra, istentisztelet a templomban.

 

® Július 3. vasárnap, a szokott rendben, délelőtt két istentisztelet lesz templomunkban, fél 9 óra, és 10 órakor. 9.30-tól imaközösséget - amíg a felújítás tart - a baba-mama szobában tartunk, 10 órakor gyermek-istentisztelet kezdődik a gyülekezeti teremben.

 

® A templom kerítésének javítása szükséges. Kérjük a testvéreket, hogy a következő hetekben az erre a célra kihelyezett perselyekben támogassák a felújítást.

 

® A Magyarországi Református Szeretetszolgálaton keresztül élelmiszerszállítmánnyal és adománygyűjtéssel is segíthetjük az ukrajnai háborútól szenvedőket. A 1358-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni a humanitárius munkához. Közvetlen utalással a CIB Banknál vezetett folyószámlára is küldhetnek felajánlást: CIB 10702019-85008898-51100005 (A közlemény rovatba kérik beírni: Nemzeti Összefogás).

 

® A Reformátusok Lapja legújabb kiadása sok más lelkileg építő kiadvánnyal együtt megvásárolható az iratterjesztésünkben. A nagy alakú énekeskönyvekre készített borító többféle színben és mintával kapható a könyvterjesztésben 1.000.-Ft-os áron.

 

Áldás békesség!