Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Deszka-hirdetések (2022. július 3.)

2022-07-02 22:53:59 / Robb Martin

.

® A 10 órai istentiszteleten a keresztség sákramentumában részesült Cselepák Péter és Tóth Emőke Mária Botond nevű gyermeke. Isten áldja meg a keresztelő családot!

 

® A jövő héten gyülekezeti alkalmainkat az alábbi rend szerint tartjuk meg: szerdán 18 órától a Fiatal Felnőttek Köre a parókián tartja alkalmát.

 

® Július 7. csütörtök, 17 óra, istentisztelet a templomban.

 

® Július 10. vasárnap, a szokott rendben, délelőtt két istentisztelet lesz templomunkban, fél 9 óra, és 10 órakor. 9.30-tól imaközösséget - amíg a felújítás tart - a baba-mama szobában tartunk, 10 órakor gyermek-istentisztelet kezdődik a gyülekezeti teremben.

 

® A templom kerítésének javítása szükséges. Kérjük a testvéreket, hogy a következő hetekben az erre a célra kihelyezett perselyekben támogassák a felújítást.

 

® Szomorú szívvel hirdetjük, hogy július 1-én, pénteken, 15 órakor, templomunkban vettünk végső búcsút Kocsis György István testvérünktől, aki 79 éves korában költözött haza Teremtőjéhez. Vigasztalódást kívánunk a gyászoló családnak!

 

® A Magyarországi Református Szeretetszolgálaton keresztül élelmiszerszállítmánnyal és adománygyűjtéssel is segíthetjük az ukrajnai háborútól szenvedőket. A 1358-as adományvonal tárcsázásával hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni a humanitárius munkához. Közvetlen utalással a CIB Banknál vezetett folyószámlára is küldhetnek felajánlást: CIB 10702019-85008898-51100005 (A közlemény rovatba kérik beírni: Nemzeti Összefogás).

 

® A Reformátusok Lapja legújabb kiadása sok más lelkileg építő kiadvánnyal együtt megvásárolható az iratterjesztésünkben. A nagy alakú énekeskönyvekre készített borító többféle színben és mintával kapható a könyvterjesztésben 1.000.-Ft-os áron. Az előző hetekben jelzetthez képest szerdán teljesen váratlanul megérkeztek az új énekeskönyvek kis alakú példányai, ára 2.200,- Ft.

 

Áldás békesség!