ECSKM

MÁON REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT ( MRDK )

2023-11-30 /

Küldetésnyilatkozatunk


Menedék vagyunk, olyan emberek számára,  akik köztünk és velünk élnek. A menedék akkor ér valamit,ha azt kapják, amire szükségük van és amire vágynak!  Szeretetre, ami nem csak szó, elfogadásra, ami bíztató, biztonságra, ami állandó. A menedék alapja örök, ha Istentől való.


MRDK - MŰHELY


AZ MRDK - Műhely általános segítő szolgáltatás keretében megelőző tevékenységeket folytat, melynek keretében figyelemmel kísérjük a Tiszáninneni Református Egyházkerület intézményeinek, és gyülekezeteinek szociális és mentálhigiénés helyzetét.


A kerületi intézmények, gyülekezeti egységek szakembereivel és magánszemélyekkel együttműködve segít feltárni az egyének, családok és a közösségek életében jelentkező problémákat, azok okait, és bevonva őket a megelőző, prevenciós munkába, veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő- és jelzőrendszert működtet, Segítő szolgáltatásaink az egyének és a családok életvezetési képességének megőrzésére, és a fellépő probléma megszüntetésére irányulnak, ez által az egyének, a családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz járulnak hozzá.