EFOP-3.2.3-17-2017-00044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018-06-06 16:12:38 / Adminisztrátor

„A tanítás-tanulás modernizálása a digitális környezet fejlesztésével a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási intézményeiben” című EFOP-3.2.3-17-2017-00044 számú pályázat bemutatása.

 

A pályázat célja, hogy olyan a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő pilot programokat valósítsanak meg a bevont oktatási intézményeink, amelyek elterjeszthetőek a teljes köznevelési rendszerben, valamint a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiájában foglalt fejlesztési célok megvalósítása.  Szándékunk, hogy a pedagógusok minél nagyobb számban rendelkezzenek korszerű informatikai ismeretekkel, gyakorlottan alkalmazzák a digitális oktatási technikákat, alkalmazzanak kidolgozott módszertani anyagokat több tantárgy esetében is.

A tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése. Minimum egy terület választásra került bevont intézményenként.

Megvalósításba bevont intézmények:

• Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon (3530 Miskolc, Kálvin János u. 2.)

• Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda (3534 Miskolc, Nagy Lajos király út 14.)

• Szalay József Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (3527 Miskolc, Éder György u. 1.)

 

A programok megvalósítására 2018. február 01.- 2021. január 31. között kerül sor.

A vissza nem térítendő támogatás összege: 85.000.000.-Ft

 

A pályázat keretében az alábbi tevékenységek kerülnek megvalósításra:

Az intézmények bevont pedagógusainak akkreditált pedagógus továbbképzésen vesznek részt.

A digitális pedagógiai módszertani fejlesztéshez választott csomagok használatára való felkészülés és tanórákon történő alkalmazásának kipróbálása.

A választott csomaghoz kapcsolódó intézményi digitális tartalom fejlesztése (digitális óravázlatok, tanítást-tanulást támogató tartalmak, digitális projekt leírások).

Az implementációt támogató események (pl. szakmai napok, workshop-ok szervezése, a programba bevont intézmények közötti tapasztalatcsere) megvalósítása.

Az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő programok szervezése.

A bevont intézmények vezetőire, pedagógusaira, tanulóira és szülői közösségére szabott szemléletformáló kampány tervezése és megvalósítása iskolánként (rádió, internet).

Az alkalmazott digitális pedagógiai módszertani csomagok intézményi bevezetésének előrehaladását nyomon követő önértékelés javaslatok megfogalmazása.

Szakmai beszámoló készítése a fejlesztési terv megvalósulásáról.

IKT eszközök, digitális eszközök, taneszközök beszerzése.

A módszertani csomag intézményi bevezetését támogató szolgáltatások kialakítása.

A résztvevő intézmények és bevont pedagógusaik folyamatos szakmai támogatása, mentorálása.

A pilot program előkészítése, megvalósítása.

 


Csatolt dokumentumok
Sajtóközlemény ( 124.3 KB )