EFOP-3.2.3-17-2017-00044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

2019. október 31. – MÁSODIK MÉRFÖLDKŐ

2020-07-09 13:49:40 / Adminisztrátor

„A digitális környezetfejlesztésre irányuló, EFOP-3.2.3-17-2017-00044 számú projekt megvalósítása 2019. október 31 nappal elérte a második mérföldkövet."

„A tanítás-tanulás modernizálása a digitális környezet fejlesztésével a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási intézményeiben" című EFOP-3.2.3-17-2017-00044 számú projekt a megvalósítása során 2019. október 31 nappal elérte a második mérföldkövet.

A második mérföldkő ideje alatt befejeződött az eszközök beszerzése.

A pedagógus továbbképzések nagy része lezajlott, ahol a résztvevők elsajátíthatták az új eszközök alkalmazásához szükséges kompetenciákat valamint megismerkedtek a digitális pedagógiai  módszertanokkal, melyeket aztán elkezdtek beépíteni a tanórákba.

A pedagógusok már a 2018-2019-es tanév folyamán törekedtek arra, hogy az érintett tantárgyak kapcsán a lehető legtöbb óra digitális tanóra legyen. A 2019-2020-as tanévben, így sikeresen folytatták a digitális tanórák folyamatos alkalmazását.

Az NKP felületre a pedagógusok feltöltötték az elkészített óravázlatokat. Elkezdtük a szemléletformáló kampányunk megtervezését és megvalósítását.

Megtartottuk a projekt keretében az internetbiztonságot és fogyasztóvédelmi jogérvényesítést elősegítő szakmai előadásokat.