EFOP-3.2.3-17-2017-00044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

2021. május 01. – NEGYEDIK MÉRFÖLDKŐ

2021-05-03 17:53:40 / Adminisztrátor

„A digitális környezetfejlesztésre irányuló, EFOP-3.2.3-17-2017-00044 számú projekt megvalósítása 2021. május 01. nappal elérte a negyedik mérföldkövet.

„A tanítás-tanulás modernizálása a digitális környezet fejlesztésével a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási intézményeiben" című EFOP-3.2.3-17-2017-00044 számú projekt a megvalósítása során 2021. május 01. nappal elérte a negyedik mérföldkövet, így a projekt fizikai befejezése sikeresen megtörtént.

 

Célunk a digitális leszakadás megállítása, a pedagógusok és a tanulók digitális kompetenciájának fejlesztése volt. Fontosnak tartjuk, hogy a pedagógusaink  minél nagyobb számban rendelkezzenek korszerű informatikai ismeretekkel és gyakorlottan alkalmazzák a digitális oktatási technikákat.

 

A pályázat megvalósításában három intézmény vett részt: a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, a Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda és a Szalay Sámuel Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola.

 

A projekt megvalósítási időszaka alatt (2018.02.01- 2021.05.01.) az érintett oktatási intézményekben átdolgozták a pedagógiai programot, melybe beépítésre került a digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása és a digitális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai célok.

 

Az eszközbeszerzés lehetővé tette, hogy a projektben résztvevő intézmények rendelkezésére álljanak a szükségek informatikai eszközök és LEGO csomagok a digitális tanórák megtartásához, melyek célja a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése volt.

 

A projektben résztvevő pedagógusok akkreditált továbbképzéseken vettek részt, így olyan pedagógiai módszerekkel, eszközökkel és technikákkal ismerkedtek meg, amelyek a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását és problémamegoldó készségeinek mozgósítását kívánják meg.

 

A pedagógusok törekedtek arra, hogy az érintett tantárgyak kapcsán a lehető legtöbb óra digitális tanóra legyen. Digitális tartalomfejlesztéseket vagyis digitális óravázlatokat készítettek, melyeket feltöltöttek a Nemzeti Köznevelési Portálra, így hozzájárulva ahhoz, hogy kollégáik országszerte tudják hasznosítani a kipróbált módszereket.

 

A tanulók a pályázat megvalósítása során internet biztonsági előadásokon, workshopokon vehettek részt, mely hozzájárult ahhoz, hogy felnőttként tudatos felhasználókká váljanak ismerve a digitális világ előnyeit és veszélyeit egyaránt.

 

Tapasztalatok szerint a gyermekek élvezik a játszva tanulást. Fejlődik az anyanyelvi kommunikációjuk és kifejezőkészségük. A diákok érdeklődőbbek, nyitottabbak, magabiztosabbak és motiváltabbak, mint korábban.

 

A pályázatban megvalósított tevékenységek:

  • Pedagógustovábbképzések
  • Digitális tartalomfejlesztések
  • Digitális pedagógiai módszertannal támogatott tanórák
  • Eszközbeszerzés
  • Internetbiztonság és fogyasztóvédelmi előadás sorozat
  • Workshop a szülők, diákok, pedagógusok részére

 

Köszönjük az Európai Szociális Alap és Magyarország Kormánya által nyújtott támogatást valamint a pedagógusok áldozatos munkáját és a diákok példás szorgalmát.