KEHOP-5.2.3-16-2016-00029 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018-02-12 14:36:53 / Adminisztrátor

A KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OPERATÍV PROGRAM TÁMOGATÁSI FORRÁSÁBÓL MEGVALÓSULT A TISZÁNINNENI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET IRINYI JÁNOS REFORMÁTUS SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS DIÁKOTTHON FŐÉPÜLETÉNEK ENERGETIKAI FELÚJÍTÁSA.

Megújult a Tiszáninneni Református Egyházkerület fenntartásában működő Irinyi János ReformátusSzakközépiskola és Diákotthon főépülete a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív ProgramKEHOP-5.2.3 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításánaklehetőségével" című pályázati konstrukció keretében. Kétszázhatvanmillió forint támogatásiforrásból sor került az épület födém hőszigetelésére, homlokzati nyílászáró cseréjére, a fűtésirendszer korszerűsítésére, szellőző rendszer beépítésére.

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2016. novemberében nyújtott be támogatási kérelmet aKörnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési MinisztériumKörnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetettKEHOP-5.2.3-16 „Egyházak épületenergetikai fejlesztései megújuló energiaforrás hasznosításánaklehetőségével" című konstrukcióra.

Tiszáninneni Református Egyházkerület KEHOP-5.2.3-16-2016-00029 számú támogatási kérelmét aKörnyezeti és Energiahatékonysági Operatív Programokért Felelős Helyettes Államtitkárság260.000.000.-Ft összegű európai uniós támogatásban részesítette.

A támogatási összeg forrását a Kohéziós Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásbanbiztosítja a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program éves fejlesztési kereténekmegállapításáról szóló 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozatban (a továbbiakban: 1084/2016. (II. 29.) Korm.határozat) szereplő éves fejlesztési keret alapján. A megvalósulás során a fent nevezett iktatószámúpályázat keretében sor került az Irinyi János Református Szakközépiskola és Diákotthon főépületben(3700 Kazincbarcika, Lini István tér 1-2. sz.) az épület hőszigetelésére, nyílászáró cseréjére és a meglévőnyílászárók korszerűsítésére, továbbá a fűtési rendszer teljes korszerűsítésére.

A Projekt kezdő időpontja 2016.12.01. volt. A Projekt fizikai befejezésének napja 2018. február 15. AProjektre megítélt támogatás összege: 260.000.000.-Ft. A támogatás intenzitása a Projekt elszámolhatóösszköltségének 100%-a.

Elérhetőség:

Tiszáninneni Református Egyházkerület

Pályázati Iroda

+36 46 563 - 563

Csatolt dokumentumok
SAJTÓKÖZLEMÉNY ( 107.2 KB )