Kör Közös Jövőnkért Alapítvány

Az alapítvány célja

2023-11-30 /

 • Leszakadó társadalmi rétegek támogatása, felzárkóztatása, reintegrációja.

 • Esélyegyenlőség erősítése, esélyegyenlőség létrejöttének és fenntartásának elősegítése, támogatása.

 • Külön célkitűzés a romák támogatása, felzárkóztatása, integrációja, reintegrációja.

 • Családok támogatása

 • Ifjúsági és gyermekprogramok szervezése, lebonyolítása, támogatása, ifjúsági csoportok támogatása, önállóságuk fejlesztésének elősegítése, hatékony társadalmi részvételük elősegítése.

 • Fogyatékosok, fogyatékkal élők, tartósan betegek támogatása, segítése.

 • Szociális feladatok ellátása.

 • Kulturális programok szervezése, hagyományőrző tevékenységek támogatása, keresztyén szellemiség ápolása.

 • Képzések, továbbképzések szervezése, továbbképző és szabadidő központ működtetése, fenntartása (2009. május 25-től)

 • A megnevezett célcsoportok közül minél több személy bevonása saját életkörülményeinek, életfeltételeinek javításába, illetve a hasonló problémákkal küzdők lehetőségeinek bővítésébe. Önsegítő csoportok létrehozása, valamint a fenti célok megvalósulása érdekében létrejövő csoportok szakmai és egyéb támogatása.

 • A különböző csoportokon belüli, illetve a közöttük levő kommunikáció elősegítése.

 • Az alapítvány célzott működési területe az Észak-magyarországi Régió, de az alapítvány céljai közé tartozik a megnevezett területeken a régiók közötti együttműködés elősegítése.