Mécses Központ

Csendesnap a gyülekezetek őrállóinak

2014-05-22 21:47:57 / Adminisztrátor

Az új és egységes lelkésztörvény volt az egyik fő témája a református lelkipásztorok és gondnokok számára megtartott borsod-gömöri csendesnapoknak a Mécses Szabadidő és Továbbképző Központban október 18-án és 19-én. A szervezők – a találkozás és megerősödés mellett – gyakorlati segítséget szerettek volna nyújtani a mindennapi szolgálathoz.

Idén júliustól hatályos a tíz éve formálódó, a lelkészek szolgálatát és jogállását egységes jogszabályban rögzítő törvény, amelynek részleteit Csomós József református püspök ismertette. Az egyházi vezető szerint az egyházkerület közreműködésével az elmúlt évtizedek legfontosabb törvénye született meg, hiszen - mint fogalmazott - egyházunk élete a lelkésztársadalmon nyugszik. - Mindenki, aki egyházunkban valamilyen tisztséget vállal, meghatározott időre teszi. Egyedül a lelkész az, aki életvitelszerűen, egész egzisztenciáját és családját erre a szolgálatra áldozza.

Az új jogszabály szerkezetében a lelkészi életpálya szakaszait követi egészen a hallgatói jogviszony létrejöttétől, tisztázza a lelkészi életpályához kapcsolódó fogalmakat és komplex módon szabályozza a lelkészek jogait és kötelezettségeit. Többek között ez utóbbiban látja az újítás fontosságát a tiszáninneni püspök, aki a törvény alapelveiről és célkitűzéseiről is beszélt a konferencia résztvevőinek.

Szűcs Endre igehirdetésében Jézus bethesdai gyógyítását idézte, a választott igeszakaszt a lehetőségek és a reménységek történetének nevezte. - Megvannak a magunk oszlopcsarnokai, ahol nyomorúságunk tudatában, de gyógyulásunk reménységében várjuk, hogy adassék a lehetőség. Szeretnénk gyógyulók, talpraállók, és járóképesek lenni, olyanok, akik meg tudnak újulni! - fogalmazott a főjegyző.

ozzátette, hogy a gyülekezetek betegségekkel küzdenek, ezért rá vannak kényszerülve a gyógyulás keresésére. - Jézus ma sem akar mást, mint a Bethesdánál, gyógyítani akar! Észrevesz minket és mindent tud rólunk, csak az a kérdés, hogy akarunk-e meggyógyulni. Az igehirdető a gyülekezetépítéssel és az egyházi jövőképpel kapcsolatosan felhívta a figyelmet arra, hogy meg kell fontolnunk a követendő irányt. Olyan alkalmak szervezésére buzdította a lelkipásztorokat, ahol a résztvevők nemcsak hallják, hanem meghallgatják egymás terheit és problémáit.

Szőnyi Tamás a lelkipásztorokat, presbitereket és gondnokokat köszöntve arról beszélt, hogy a dolgos hétköznapok mellett az alkalom kiváló lehetőség a beszélgetésre és az elcsendesedésre. A Borsod-Gömöri Egyházmegye esperese az új lelkésztörvénnyel kapcsolatban kifejtette, hogy annak jelentőségét a lelkészeket érintő kérdések szabályozásának egységesítésében találja.

Csernaburczky Ferenc egyházmegyei főgondnok szerint az egyházi törvénykezés nemcsak kereteket szab, hanem a jövőt is kijelöli. A csendesnapok célja egymás megerősítésén túl az volt, hogy a törvény tanulmányozásával segítséget nyújtsunk a lelkészeknek a mindennapi szolgálatban - tette hozzá.

A csendesnapok másnapján Mátyás Sándor katechetikai előadó áhítatát követően Jakab-Szászi Andrea RPI igazgatóhelyettes a hitoktatásról, Tőkéczki Ilona egyházkerületi szociológus pedig az egyházi jövőképről tartott előadást.