Mécses Központ

A Generális Konvent ülésezett Mályiban

2014-05-22 21:50:20 / Adminisztrátor

Mályiban a Mécses Központban tartotta idei utolsó ülését november 19-én és 20-án a Generális Konvent elnöksége. A Kárpát-medencei református egyházvezetőket tömörítő testület a Magyar Református Egyház keretében zajló együttműködés jövő évi terveiről tárgyalt és elfogadta a közös munka anyagi alapját megteremtő költségvetést is.

2014 kiemelkedő programsorozata a magyar reformátusok „Legyenek láthatóvá tetteid" (Zsolt 90,16) jelmondat jegyében megrendezendő következő világtalálkozója lesz, melynek központi rendezvényét május 24-én tartják. A 2009. május 22-én a Magyar Református Egyház létrejöttét kimondó alkotmányozó zsinathoz kapcsolódó hálaadó ünnephez hasonlóan - annak ötéves évfordulóján - ismét tízezreket várnak Debrecenbe a Kárpát-medencéből és a diaszpórából.

A testület elfogadta a Magyar Református Egyház 2014. évi költségvetését. Az 51 millió forint kiadással számoló tervezet - amelyhez valamennyi részegyház hozzájárul - a működéssel összefüggő költségeken, valamint a közös programok és kiadványok anyagi fedezete mellett támogatja a diaszpóra gyülekezeteiben végzett szolgálatot, a nehezebb helyzetben lévő Kárpát-medencei közösségeket és a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap gyűjtésének kiegészítése révén a kisebbségi helyzetben működő Magyarországon kívüli református iskolákat is.

A Heidelbergi Káté megjelenésének 450. évfordulójához kapcsolódva, valamint a hitvallás szövege új magyar fordításának megjelenése alkalmából a Generális Konvent elnöksége kátéismereti vetélkedőt hirdet a Kárpát-medencei egyházközségek, valamint református iskolák számára. Ennek döntője 2014 májusában a világtalálkozó debreceni rendezvényén lesz.

A tanácskozáson egyeztetés folyt a jövő júliusi wroclawi Közép-Európai Keresztyén Találkozón tervezett közös részvételről. A kilencvenes évek eleje óta eredetileg cseh, lengyel és német protestáns egyházak kezdeményezésére megszervezett, sajátosan közép-európai rendezvényen közösen mutatkoznak be a Magyar Református Egyház részegyházai. Az elképzelések szerint a következő ilyen - rendszerint több ezer főt megmozgató - találkozót 2016-ban Magyarországon tartják a reformáció és nemzet témakörét a fókuszba állítva. A reformáció 2017-ben ünnepelt félévezredes évfordulójára készülve az elnökség más téren is rendszeresen egyeztetni kíván az évfordulóhoz kapcsolódó és sok helyen már formálódó programokról.

A Kárpát-medencei református egyházvezetők beszámoltak közösségeik életének gondjairól és örömeiről. Mint elhangzott, valamennyi helyen folyamatban vannak egyházszervezeti és egyházjogi változások, amelyek szükségessé teszik, hogy a részegyházak szorosabban együttműködjenek a közös jogalkotás terén.

Az elnökségi ülésen szó esett továbbá a lelkészhiánnyal küzdő Szerbiai Református Keresztyén Egyház megsegítéséről, a Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap most induló gyűjtéséről és a második helvét hitvallás jövőre tervezett megújított szövegű kiadásáról is.