Pályázati és fejlesztésügyi honlap

Szlovákia- Magyarország határon átnyúló együttműködési program

2009-08-31 14:08:33 / Zsoldos Renáta

határidő 2009. szeptember 29, utána évete ismétlődően

Pályázatok benyújtásának határideje:

Egyfordulós eljárásrend keretében benyújtott pályázatok esetén (1. prioritás): 2009. szeptember 29. 12.00-ig személyesen, postán 24.00-ig. Egyfordulós eljárásrend keretében benyújtott pályázatok esetén (2. prioritás): 2009. szeptember 30. 12.00-ig személyesen, postán 24.00-ig.Kik pályázhatnak?

Kik pályázhatnak?

Pályázat benyújtására és támogatásra jogosultak a helyi önkormányzatok, önkormányzati társulások, kistérségi társulások, ezen szervezetek intézményei, non-profit szervezetek (egyházak, alapítványok, egyesületek, köztestületek, közhasznú társaságok, ill. közhasznú non-profit gazdasági társaságok), oktatási intézmények, fejlesztési tanácsok és ügynökségek, kamarák, stb. Partnerként legalább egy, a jogosult programterületen működő magyarországi és egy szlovákiai szervezetnek kötelezően kell részt vennie a megvalósításában.

Mire lehet pályázni?

1.1 Beavatkozás: Határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása •         Új és meglévő határon átnyúló üzleti/gazdasági infrastruktúrák létesítése, fejlesztése •         Új és meglévő határon átnyúló klaszterek támogatása, klaszterek kialakításának elősegítése •         A határon átnyúló információszolgáltatás fejlesztése és működtetése kis- és középvállalkozások számára (az együttműködési lehetőségekre fókuszálva) •         Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása

1.2 Beavatkozás: K+F és innováció együttműködések támogatása •         RTD és innováció infrastruktúrák közös fejlesztése •         Intézményi kapcsolatok javítása, partnerség elősegítése az egyetemek, kutatóintézetek, innovációs és technológia-központok valamint a vállalkozások között •         Közös kutatási projektek végrehajtása, az eredmények terjesztése •         Megvalósíthatósági tanulmányok, műszaki tervek, építési tervek, környezeti hatástanulmányok kidolgozása

1.3 Beavatkozás: Közös turisztikai projektek elősegítése •         Közös turisztikai termékek fejlesztése •         A turistalátványosságok és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és korszerűsítése, •        Desztináció menedzsment támogatása - desztináció menedzsment szervezetek létrehozása, a turisztikai szervezetek közötti hálózatépítés támogatása •         Közös turisztikai termékek promóciós és marketing tevékenységének támogatása, a többnyelvű információáramlás elősegítése, javítása

1.4 Beavatkozás: Egészségügy és kockázat-megelőzés •         Egészségügyi szolgáltatói együttműködések támogatása (közös eszközbeszerzés és -használat, K+F, tréningek, elektronikus egészségbiztosítási kártya bevezetése) •         Egészségügyi szolgáltatási együttműködések támogatása (sürgősségi ellátás összehangolása, kommunikációs rendszerek fejlesztése, szakellátás fejlesztése)

1.5 Beavatkozás: Partnerségi, program- és projekt menedzsment kapacitások fejlesztése •         Integrált szervezeti struktúrák fejlesztése, együttműködési hálózatok kialakítása •         Meglévő fejlesztési tervek, programok harmonizációja, közös stratégiák és tervek kidolgozása •         Projekt menedzsment és tervezési tevékenységek közös fejlesztése •         Közös PR tevékenység

1.6 Beavatkozás: Humán erőforrások közös használata és fejlesztése •         Határon átnyúló együttműködés elősegítése és fejlesztése a közoktatás és a szakképzés/ -oktatás területén •         Határon átnyúló hálózatok és modellek létrehozásának és együttműködésének támogatása a közoktatási intézmények körében •         Képzési programok kidolgozása, szervezése és lebonyolítása a szakképző intézményekben •         A strukturális munkanélküliség javítása érdekében szervezett képzések támogatása, life-long learning támogatása, munkaerő-piaci információszolgáltatás javítása •         Új és meglévő munkaerő-piaci intézmények hálózatépítésének támogatása 

1.7 Beavatkozás: Kisprojekt alap - Emberek közötti kapcsolatépítés •         Közös innovatív és fenntartható kulturális, szabadidős, és sportesemények szervezése •         Workshopok, konferenciák, szemináriumok, ösztöndíj-programok, kiállítások szervezése •         Egymás megértését segítő képzési programok, identitásra és hagyományőrzésre irányuló tevékenységek támogatása (múzeumok, könyvtárak, közösségi házak, örökségvédelmi hivatalok, színházak együttműködésének támogatása; kulturális, művészeti és etnikai értékek védelme)  

 

2. Prioritás: Környezet- és természetvédelem, elérhetőség

A prioritás fő célkitűzései

2.1   Beavatkozás: Határon átnyúló környezetvédelem •         Vízgazdálkodás: határon átnyúló, meglévő intézményi együttműködések fejlesztése; a vízgazdálkodás harmonizációja az árvíz és a szennyezések megelőzése és kezelése területén; árvíz-előrejelző rendszerek kiépítése és működésük harmonizálása; árvíztározók létesítése; a vízminőség javítása •         Környezetvédelem: hatékony hulladékgazdálkodás megteremtése, recycling támogatása •         Megújuló energiaforrások - infrastruktúrák létrehozásának támogatása (új technológiák bevezetése, bemutatása; határon átnyúló hálózatosodás támogatása) •         Közös programok, tanulmányok és stratégiák kidolgozása

2.2   Beavatkozás: Természetvédelmi együttműködés •         Új és meglévő, határon átnyúló Nemzeti Parkok és természetvédelmi területek (NATURA 2000) együttműködésének támogatása •         PR-tevékenység: közös konferenciák, workshopok, kiállítások szervezése, többnyelvű promóciós anyagok elkészítése •         A környezetvédelmi infrastruktúrák javításának vizsgálata közös programok szervezésén, tanulmányok elkészítésén keresztül

2.5   Beavatkozás: Információtechnológiai fejlesztések •         Szélessávú Internet infrastruktúrájának kiépítése/ az Internet-kapcsolat megteremtése/kiszélesítése az elzártabb településeken •         Tanulmányok közös kidolgozása •         Közösségi programok IT területén •         A média bármely formájának kialakítása a határon átnyúló tevékenységeket érintő nyilvánosság biztosítása érdekében

 

Bővebb információ:http://www.husk-cbc.eu/hu/