Pályázati és fejlesztésügyi honlap

Iskolán kivüli oktatás, szakkörök támogatása

2010-02-05 14:44:33 / Zsoldos Renáta

TAMOP 3.2.1.1. Nevelési oktatási intzmények , tanórai,tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek a támogatása

CÉL:

Nevelési okatatási intézmények ( iskola, óvoda) pedagógiai programjainak kiegészítését, színesítését , támogatását szolgáló tanórai, tanórán kívüli, szabadidős tevékenységeinek támogatása.

Tevékenységek:

 

Szakkörök, tanulószoba, verseny,tehetséggondozás, témahét, stb.

 

Támogatás összege: min.5.000.000 Ft, max.50.000.000 Ft

 

Határidő: 2010.április 30

 

Bővebb információ: www.nfu.hu/doc/5