Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség Honlapja

Magán- és családi áhítatra (2020.05.03.)

2020-05-02 13:55:10 / Dezső Attila

Kedves Testvéreim! Az elmúlt hetekben, a koronavírus járvány terjedése alatti korlátozások miatt nem járhattunk istentiszteletekre, ezért rendszeresen küldtem hétvégi családi (és magán) áhítatra anyagot. Most is ezt teszem, remélve, hogy ez lesz az utolsó, és talán a következő hétvégén már találkozhatunk! Május 3-ra, az édesanyák vasárnapjára ezt ajánlom:

Ima: Urunk, légy itt velünk! Köss össze minket Igéd és Szentlelked által önmagaddal és néped más tagjaival. Krisztusunk, húsvét és pünkösd között járva, kérünk, részesíts minket jelenléted áldásában! Ámen.

Ének: 25. 1. 4-6. Szívemet hozzád emelem…

Napi igeszakasz: Zsoltárok 25,8-14 (olvassuk fel)

Gondolatok: a napi Igék közül ezt a zsoltárt választottam. A 25. zsoltár református magyar népünk igen kedves éneke és Igéje. Három részre osztom a zsoltárt, az első harmada (1-7. v.) és az utolsó harmada (15-21. v.) az imádság alaphelyzetében íródott. Jól fejezi ki ezt az 1. versből pl. ez a kiáltás: „Uram, hozzád emelkedem lélekben!” És ugyanezt fejezi ki pl. a 16. vers kérése: „Fordulj felém, és könyörülj rajtam…”

A középső szakasz (8-14. v.) a mostani áhítatunk alapigéje pedig a hitvallás alaphelyzetét mutatja. Itt a zsoltáros Istenről beszél, róla tesz hitvallást. Szava olykor emelkedett, himnikus, máskor pedig tanító. A legfontosabb, amit ez a hitvallás Istenről el akar mondani, az az, hogy ő utat mutat – vezet – útjára tanít minket. Az Úrtól van az útmutatás és vezetés. Milyen fontos ez! Átélte ezt Isten népe a pusztai vándorlás során, és máskor is. Átéli ezt az újszövetségi gyülekezet, mert Krisztus maga az út (Jn 14,6). Átéljük egyéni életünkben, és közösségi sorsunkban is, hogy mennyire fontos a mennyei vezetés. Csak erre a járványra gondoljunk: az Úr fogta kezünket, amikor a járvány terjedése kezdetén egy ismeretlen úton kellett elindulnunk. S most is előttünk megy, amikor talán kifelé mehetünk belőle…

Isten útja, Isten ösvénye: a szövetség rendje, amelyet szeretete és hűsége szegélyez. A szövetség, az Úrral közös út egyértelmű és biztonságos. Boldog, aki ezt választja, mert élete, jövője, családja biztonságban van (13.v.).

E vasárnapon, amikor az édesanyákat, nagymamákat köszöntjük, ez a zsoltáros hitvallás erősíthet: boldog az, aki az Úrral való szövetségben él, mert ezt a boldogságot és bizonyosságot örökségként tudja továbbadni utódainak is!

Saját imádság – Miatyánk

Ének: 450. 1-5. Drága dolog az Úristent dicsérni…

Szeretettel: KF. lp.