Sátoraljaújhelyi Református Egyházközség Honlapja

Magán- és családi áhítatra (2020.05.10.)

2020-05-09 23:12:23 / Dezső Attila

Kedves Testvéreim! Még mindig óvatosságra és türelemre intenek bennünket elöljáróink, ezért kell továbbra is hiányolnunk az istentiszteleteket, reméljük, most már csak egy rövid ideig. Addig is tartsuk meg odahaza az áhítatot, az Igére figyelés alkalmait.

Május 10-re, vasárnapra ezt ajánlom:

Ima: Urunk, légy itt velünk! Köss össze minket Igéd és Szentlelked által önmagaddal és néped más tagjaival. Krisztusunk, húsvét és pünkösd között járva, kérünk, részesíts minket jelenléted áldásában! Ámen.

Ének: 8. zsoltár 1. v. Ó, felséges Úr, mi kegyes Istenünk…

Napi igeszakasz: Máté ev. 5,1-12 (olvassuk fel)

Gondolatok: a mai napon a Hegyi beszéd kezdetéről Jézus boldogmondásai vannak előttünk. E híres igeszakaszról Victor János elmélkedése vezesse gondolatainkat: „Látom, amint Jézus odatelepszik a nagy sokaság elé, hogy beszéljen nekik a mennyek országának titkairól. Megértette ő az emberi életnek minden fájdalmát, és nem vonta meg segítségét semmilyen bajtól. De a fődolog mégis az volt számára, hogy az üdvösség ismeretére és boldog birtokára vezesse el az embereket…” „Felséges ígéretek hangzanak itt felém! Enyém lehet a „mennyek országa”. Polgára lehetek annak az örök világnak, amelyben Isten uralkodik, és az ember, megszabadulva minden idegen hatalom nyomorgató zsarnokságától, az Ő áldott uralma alatt élhet. Ebben benne van a leggazdagabb megvigasztaltatás… De világosan hangzik felém itt az is, milyen feltételei vannak ennek a boldogságnak. „Lelki szegénnyé” kell lennem, aki tudja: semmije sincs, mindenét Isten kegyelméből kell kapnia. Tudnom kell „sírni”, átérezve, milyen mélységes volna az én nyomorúságom, ha Isten nem könyörülne rajtam. „Szelídnek” kell lennem, … „éheznem és szomjaznom” kell a megtisztulást, az Isten kedve szerint való életet.” „Körülöttem sokan szenvedik az élet ezerféle fájdalmas nyomorúságát. Érzéketlenül megyek-e el mellettük, vagy „irgalmas” testvérük vagyok-e… Embertársaimmal … sokféle dolgunk van egymással. Az önzésnek mennyi bűnös mételye fertőzheti meg érintkezésünket! „Tiszta szívű” társuk kell, hogy legyek. Békességben élve velük magam is, meg kell kísérelnem mindent, hogy őket is megbékéltessem egymással… Így élve az emberek között, részese lehetek már ebben a világban a mennyek országának és minden gazdag áldásának!”

Saját imádság – Miatyánk

Ének: 204. 1-10. Boldogok, akik lelki szegények…

Szeretettel: KF lp.