Taktaharkányi Református Egyházközség

Hittantábor a Taktaharkányi Református Gyülekezetben

2018-12-08 11:28:50 / Fodor Zsófi

2018-ban immár hatodik alkalommal szerveztük meg gyülekezeti hittantáborunkat, amelynek célja a közösségépítés, Isten Igéjének megismerése, a gyülekezethez tartozás erősítése, mindez játékos formában, gyermekeink számára érthetően.

 

Ebben az évben 21 gyermek és fiatal volt együtt, első osztálytól kezdve nyolcadik osztályig. A nagy korkülönbség nem volt akadály, mivel vegyes csoportokban, egymást segítve dolgoztuk fel a bibliai történeteket.

 

 

Minden reggel 9 órakor áhítattal és énektanulással kezdtük, ezzel is ráhangolódva a nap témájára. Ezután tízórai, majd közösségi, ügyességi és csapatépítő játékok következtek Fodor Ágnes Johanna tanító néni vezetésével. Majd csoportokban mélyítettük el ismereteinket színezés, feladatmegoldás, szituációs játékok segítségével. Ebéd után folytattuk a kézműves foglalkozásokkal (papírszívecske készítése, üvegfestés, kavicsfestés, monotípia-készítés, dekopázsolás).

 

 

Mindezek kapcsolódtak a hét témájához: Dávid útja a trónig, hogyan lett az egyszerű pásztorfiúból Isten vezetésével Izráel legnagyobb királya. Mára szóló üzenete pedig az, hogy Isten minket is kiválaszt, elrendel, elhív, feladatot bíz ránk, igazzá tesz, megdicsőít. Mi magunk, mint Isten országának tagjai Jézus királyságában élünk, ez a királyság igazság, békesség és a Szentlélekben való öröm. Hasonlóvá válhatunk Jézus Krisztushoz, „aki a láthatatlan Isten képe” (Kol 1,15.)

 

Köszönet illeti azokat a pedagógusokat, akik a tábor megszervezésében és lebonyolításában részt vettek, név szerint, Bukovenszkiné Bodnár Éva, Fodor Ágnes Johanna, Jeneiné Boros Judit, Kovácsné Borbély Katalin, Madarasiné Tamás Ottilia, Nagy Attiláné, Rontó Rózsa Margaréta, Vajtóné Szabó Ilona, Vízkeletiné Juhász Judit igazgató asszony.

 

Köszönet illeti a segítőket, Dobrosi Henriettát, Bukovenszki Lizát és Léka Esztert. Köszönjük a Taktaharkányi Önkormányzat segítségét az étkezés anyagi terhének vállalásában és lebonyolításában, valamint a táborra szánt természetbeli és pénzbeli adományokat a szülők részéről (Bárányné Orosz Ilona, Borbély István, Hallgatóné Lestál Csilla, Kocsis Zsóka Bettina, Kiss Istvánné, Madarasi Lászlóné) és a gyülekezet tagjai részéről (Bodnár Károlyné, Hideg Lajosné, Jámbor Lóránt, Jámbor Károlyné, Jeneiné Boros Judit, Nagy Attiláné, Sipos Sándorné, Vízkeletiné Juhász Judit).

 

 

Végül, de nem utolsó sorban emlékezzünk meg szeretett lelkipásztorunkról, Fodor József Károly Nagytiszteletű úrról, aki egy éve távozott közülünk, az Úristen magához vette Őt. Tisztelendő Úr a kezdetektől tevékeny részese volt ezeknek a táboroknak a létrejöttében kreativitásával, a kézműves munkák megálmodásában és megvalósításában.

Galéria

36873894_1699934013388333_2609663395095379968_n.jpg 36885962_1699933333388401_5824004335167602688_n.jpg 37015838_1699933733388361_8496748722393186304_n.jpg 37028792_1699933180055083_6661327962077396992_n.jpg DSCF4219.JPG DSCF4221.JPG DSCF4222.JPG DSCF4224.JPG DSCF4225.JPG DSCF4226.JPG DSCF4237.JPG DSCF4243.JPG DSCF4244.JPG DSCF4248.JPG