TIREK Pedagógiai Szakszolgálat

Bemutatkozásunk:

2023-11-30 /

A Tiszáninneni Református Egyházkerület 2012-ben alakította meg Pedagógiai Szakszolgálatát. Fontos célja a gyermekek, diákok pedagógiai célú megsegítése, a családok támogatása a keresztyén szellemiség tükrében. Intézményünk feladata szolgáltató bázisként, hogy partnerközpontú szemlélettel magas színvonalú pedagógiai szolgáltatást nyújtson a nevelési-oktatási intézmények vezetőinek, pedagógusainak, a tanulóknak és szülőknek egyaránt. Szakszolgálatunk kiemelt feladatának tartja a református nevelési-oktatási intézményekbe (bölcsődékbe, óvodákba, iskolákba) járó gyermekek, tanulók fejlesztését, felzárkóztatását, tehetségének kibontakoztatását.


Hogyan fordulhatnak hozzánk? A szülők, a serdülők önként is, jelentkezhetnek személyesen, a honlapunkon található telefonszámon. Kezdeményezheti a vizsgálatot, a terápiát az óvoda, iskola a letölthető vizsgálatkérő lap kitöltésével, beküldésével.


 


Okosító mozgás és preventív tartásjavító torna az óvodában.


 


Az óvodai gyógytestnevelésről:


A mindenkori cél az iskolaérettség, illetve az, hogy a gyermekek tartó és mozgatóapparátusa megerősödjön, képes legyen alkalmazkodni az iskolába kerüléskor a megváltozott körülményekhez. Egyik napról a másikra a gyermekek napi mozgásmennyisége drasztikusan lecsökken iskolába lépés után. A gyermekkori kezdődő mozgásszervi elváltozások nagy része tornával gyógyítható, ezért van igen nagy jelentősége a prevenciónak illetve a kezelésnek.


Szenzomotoros mozgásfejlesztés:


A tervezett szenzomotoros tréning (TSMT) feladatsora a nagy- és finommozgások fejlesztése során érleli, strukturálja tovább az idegrendszert. A foglalkozás menete kötött, feladatsorokba rendezett, a gyermek fejlődésének megfelelően fokozatosan nehezedik. A mozgásos feladatok segítik az érzékelés, észlelés fejlődését, a testvázlat, a térbeli tájékozódás, a laterialitás, a dominancia beérését. A feladatsorok javítják a gyermek koncentrációs képességeit, megalapozzák, segítik a figyelem jobb irányíthatóságát, a szerialitás, a ritmusérzék és a motoros kreativitás fejlődését. A mondókákkal, énekekkel kísért feladatvégzés során fejlődik kommunikációjuk és anyanyelvi készségeik. Kiknek ajánljuk? o 3-7 éves mozgáskorú, o megkésett/eltérő fejlődésmenetet mutató, o hiperaktív, o figyelemzavaros, o tanulási, magatartási, beilleszkedési zavarokkal küzdő, o a sikeres iskolai beválásban rizikós, o súlyos beszédhibás, o mozgásban ügyetlen, o egyensúly-zavarral küzdő gyermekeknek.


A csoportba kerülés lehetőségeiről érdeklődjenek az óvodapedagógusoktól, vagy a gyógytestnevelőktől, gyógytornásztól elérhetőségeink egyikén! (Porkolábné Szaniszló Márta -gyógytestnevelő, TSMT- és Schroth terapeuta, Oleár István -gyógytestnevelő, Csollák Gabriella -gyógytornász, Schroth-terapeuta)