Varbói Református Egyházközség

200 ÉVVEL EZELŐTT ÖSSZEFOGTAK A VARBÓI EMBEREK

2009-03-03 09:20:33 / Gere Gábor József

Varbón 200 évvel ezelőtt kezdődött a református templom építése.

Most erőnk felett való feladat áll előttünk, hogy a 2010 -es esztendő végére a templom és annak környéke megújuljon.

A PRESBITÉRIUM LEVÉLBEN FORDULT A GYÜLEKEZET TAGJAIHOZ, VALAMINT A VARBÓI EMBEREKHEZ:

Varbói Református Egyházközség

H- 3778 Varbó

Dózsa György utca 1.

Tel/fax: (48) - 345 - 298

Mobil: (30) - 380 - 9503

E-mail:geregabor@freemail.hu

Szeretett Testvéreink, kedves Varbóiak!

         Napjainkban, oly sok keserűség ér bennünket, nincs olyan beszélgetés, melyben ne kerülne elő az aggodalmunk a jövő felől. Amikor tájékozódunk, a világban történő események felől oda jutunk, hogy az elkövetkezendő esztendők, olyanok lesznek, mint a Bibliában József történetében leírt HÉT SZŰKESZTENDŐ. Bizony mindannyian, tapasztaljuk a napi bevásárlásnál, hogy nyugdíjunk, fizetésünk egyre kevesebbet ér.

         Mégis Istenbe kell vetnünk reménységünket, hiszen tudnunk kell, hogy egy hajszál sem esik le a fejünkről az Ő tudta nélkül, hisszük, hogy minden öröm és minden bánat Tőle van és a javunkat szolgálja, csak meg kell értenünk, ami nem könnyű. A presbitériumunkban is aggódva tekintünk a jövendő felé, hiszen olyan feladatok várnak reánk varbói emberekre, melyek erőnk felett valók, de Bízunk Istenben, hogy ha Jézus Krisztus enni tudott adni öt kenyérből, és két halból, ötezernek, akkor velünk is csodát fog tenni.

         Mi is ez az erőnk felett lévő feladat? 200 esztendővel ezelőtt 1809-ben a varbói emberek összefogtak, mert a parókia kertjében álló fatemplom kicsinynek bizonyult, s meghozták döntésüket: „TEMPLOMOT ÉPÍTÜNK a patak mellett"! Megkezdődött a munka, fel is épült a templom torony nélkül, mert azt csak félig sikerült felhúzni, s majd később 1898-ban fejezték be. A toronyba harangok kerültek, amelyek hívogatták a testvéreket az istentiszteleti alkalmakra, valamint hangjukkal kísérték az elhunytakat a temető kertjébe.

         A 200 esztendő alatt a varbói emberek sokszor összefogtak azért, hogy a templomot megújítsák. A mi őseink tehát fontosnak tartották, hogy templomot építsenek, azt megőrizzék, s most RAJTUNK A SOR! Varbó legrégibb épületének meg kell újulnia, erről határozott a presbitérium. De hogyan? Hiszen a mérnöki felmérések alapján készített árajánlatok szerint, ha mindent elkészítenénk, akkor a költségek 50 millió forintra rúgnának. Ez egy olyan összeg, amelynek az előteremtése emberi erőből, lehetetlen, de mi mégis BÍZUNK ISTENÜNKBEN, hogy csodát tesz velünk.

         Elkészítettünk egy kérelmet (pályázatot) az ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM KERETÉBEN, amelyet az elmúlt esztendő végén be is nyújtottunk, s reménykedünk abban, hogy a döntéshozók támogatják terveinket, mindezt imádságban kell hordoznunk. Az elnyerhető összeg 40 millió forint, ha mindebben Istenünk velünk lesz, akkor ily módon az összeg nagyobb része rendelkezésünkre fog állni.

A kisebb rész még mindig reánk vár, s ez a kisebb rész is 10 millió forint, amely erőnk felett való, de mégis reménységgel teljes. A presbitériumban a beszélgetések során arra jutottunk, hogy erősebb lesz bennünk a reménység, mint feladjuk azt a tervünket, hogy a 2010-es esztendő végére megújuljon a templomunk. Ha 200 esztendővel ezelőtt a varbói emberek templomot tudtak építeni, akkor nekünk is sikerülni fog azt megújítani. Nagy áldozatra van szükség, s mindenkinek ÖSSZE KELL FOGNI az ügy érdekében, ÁLDOZATOT KELL HOZNUNK!

A presbitérium arra kéri az egyházközség tagjait, valamint a varbói embereket, hogy ha tehetik, havonta LEGALÁBB 625 forinttal járuljanak hozzá a templom megújításához a 2009 és 2010 esztendőben. Ha mindez valóság lenne, akkor a 2010-es esztendő végére ezekből a kicsiny összegekből közel 6 millió forintnak kellene összegyűlni, s hisszük, hogy a fennmaradó összeget ki tudjuk gazdálkodni az egyházközség költségvetéséből. Ha belegondolunk abba, hogy MILYEN CSEKÉLY ÖSSZEGRŐL kell mindannyiunknak lemondani ahhoz, hogy a templomunk megújuljon, akkor az nem is olyan sok.

Mindez egy kérés a varbói emberek felé, aki tud, segítsen az erőnk felett való munkában. Az adományokat többféle módon el lehet jutatni a megnevezett célra:

•·        Postai csekken: amelyet levelünkben mellékelünk, további csekkeket szívesen biztosítunk azoknak, akik esetleg több alkalommal kívánnak adakozni.

•·        Banki átutalással: 54900031-10007510 elkülönített bankszámlaszámra, melynek neve: Varbói Református Egyházközség

200 éves Varbói Református templom felújítására 1809-2009

•·        Lelkészi Hivatalban

•·        Valamint az egyházfenntartó járulékot összegyűjtő testvéreinknél

A befolyt összeget egy elkülönített számlán kezeljük, s reményeink szerint a lehető leghamarabb felhasználjuk Isten dicsőségére VARBÓ FALUJÁNAK MEGSZÉPÜLÉSÉRE.

         Mindannyiunk életére és munkájára ISTEN GAZDAG ÁLDÁSÁT KÉRJÜK, remélve, hogy a magunk elé kitűzött cél, egyezik Istenünk akaratával, s ami lehetetlennek tűnik emberileg valósággá válik!

 A VARBÓI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITÉRIUMA:


Dávid Lászlóné

Deregi Bertalan

Horváth Károlyné

Illés István

Kovácsné Mudra Anita

Kovács Pálné

Kovácsné Király Éva

Lőkös Gyuláné

Mácsi Jánosné

Perge Mátyásné

Sikur Györgyné

Szőke Jánosné

Tardi Gyuláné

Turiczki Gyuláné

Üveges Géza


 

Szternai János†                                                   Gere Gábor József

     kurátor                                                                  lelkipásztor