Bodrogkeresztúri Református Egyházközség Honlapja

Evangélizáció Bodrogkeresztúron

2007-11-18 14:16:47 / Almási Ferenc

2007. november 27-december 2. között evangélizáció volt a Bodrogkeresztúri Gyülkekezetben

Pásztor Gyula, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia tanára, spirituálisa hirdette köztünk Isten megtérésre hívó üzenetét. Hitelesen, nagy szeretettel beszélt egész héten Isten nekünk szánt ajándékairól, melyeket ezen a héten az Úr fel is kínált a számunkra, hogy elfo-gadjuk azokat, hogy éljünk velük boldogságban, az Ő dicsőségére.
A következő ajándékokról hallhattunk a hét folyamán esténként:
békesség:        Lk 7:36-50, a bűnös nő megkeni Jézus lábait
öröm:             ApCsel 8:26-40, az etióp kincstárnok megtérése
hála:               Lk 17:11-19, a tíz leprás meggyógyulása
üdvösség:        Lk 19:1-10, Zákeus története
Isten igéje:      1Sám 3:1-21, Sámuel elhívása
Az utolsó szolgálat a vasárnapi istentiszteleten hangzott el advent első vasárnapján a Mt 6:9-10, az Úri imádság első része alapján. Ekkor Jézus Krisztus várásáról, az Úrnak való en-gedelmességről hallhattunk tanítást, bátorítást. Ez utóbbi istentiszteleten az ifiseink is szolgál-tak: ifjúsági énekeink mellett az egyik ifisünk bizonyságot tett a Krisztusban nyert új életről, de ifisek végezték az imádság és az igeolvasás szolgálatát is.
Nagyon áldott hetet tölthettünk együtt, és boldog, aki halhatta a szolgálatokat, a legboldo-gabb pedig az, aki át is adta a szívét Jézus Krisztusnak!
Hálásan köszönjük a szolgálatokat Pásztor Gyula nagytiszteletű úrnak!
„Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre!” (1Pt 1:3)