EFOP-3.2.3-17-2017-00044 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

2018. október 31. - Első mérföldkő

2018-12-11 10:50:16 / Adminisztrátor

„A digitális környezetfejlesztésre irányuló, EFOP-3.2.3-17-2017-00044 számú projekt megvalósítása 2018. október 31. nappal elérte az első mérföldkövet."

„A tanítás-tanulás modernizálása a digitális környezet fejlesztésével a Tiszáninneni Református Egyházkerület oktatási intézményeiben" című EFOP-3.2.3-17-2017-00044 számú projekt a megvalósítása során 2018. október 31. nappal elérte az első mérföldkövet.

Az érintett oktatási intézményekben átdolgozták a pedagógiai programot, melybe beépítésre került a digitális pedagógiai módszertan rendszeres alkalmazása és a digitális kompetenciák fejlesztéséhez kapcsolódó pedagógiai célok. Az eszközbeszerzés lehetővé tette, hogy a projektben résztvevő intézmények rendelkezésére álljanak a szükségek informatikai eszközök és LEGO csomagok a digitális tanórák megtartásához, melyek célja a tanulók matematikai, szövegértési, digitális és természettudományos, valamint problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése.

A projektben résztvevő pedagógusok akkreditált továbbképzéseken vettek részt, így olyan pedagógiai módszerekkel, eszközökkel és technikákkal ismerkedtek meg, amelyek a tanulók önálló munkavégzését, divergens gondolkodását és problémamegoldó készségeinek mozgósítását kívánják meg. Így hatékonyan indulhatott meg a digitális környezetfejlesztés és a tanulás-tanítás modernizálása az iskolákban.

Az elkövetkezendő időszak kihívása a pedagógusok felé, hogy a digitális tanórák számát növeljék a választott pedagógiai csomagok tekintetében valamint digitális tartalomfejlesztéseket valósítsanak meg. A projekt jövőbeni megvalósítása során az érintett iskolákban szemléletformáló kampány megvalósítására kerül sor, melynek keretében bemutatásra kerülnek a digitális pedagógia alkalmazásának előnyei és az alkalmazott új eszközök.