EFOP-3.2.5-17-2017-00025 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

2018-06-06 15:57:42 / Adminisztrátor

„Reáltudományokkal a biztos jövő felé” című EFOP-3.2.5-17-2017-00025 számú pályázat bemutatása.

A pályaorientáció ma már elválaszthatatlan az egész életpályát felölelő életpálya- tanácsadástól. A pályaorientáció tartalma abban jelölhető meg röviden, hogy a pályaválasztás előtt álló fiatal folyamatosan ismerkedik önmagával, valamint tájékozódik a különböző pályákról és azok körülményeiről. Az életpálya-tanácsadás egy olyan folyamat/szolgáltatás, amely az egyéni kompetenciák figyelembevételével segíti az egyént az életkor-specifikus pálya munkaválasztási, pályakorrekciós elakadások kezelésében, valamint a kapcsolódó problémákra való megoldás megtalálásában.

A fejlesztéssel érintett szervezet: a Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon. A pályázat megvalósítója az oktatási intézmény fenntartója, a Tiszáninneni Református Egyházkerület.

A programok megvalósítására 2017. november 01.- 2019. november 01. között kerül sor.

A vissza nem térítendő támogatás összege: 59.953.271.-Ft

A pedagógusok körében kevés a valódi pályaismereti és önismereti segítséget nyújtani képes szakember. A továbbtanulás időszakában megfigyelhető a szülők és pedagógusok együttműködésének hiánya. A pályázat célja a pályaorientáció megerősítése valamint a reáltantárgyak (matematika, informatika, természettudományi tárgyak és műszaki tárgyak) választásának népszerűsítése különféle programok, versenyek, szakkörök szervezésével. A programok nemcsak a tanulók, hanem a szülők és pedagógusok számára is nagy jelentőséggel bírnak. A pályaorientációs programok elősegíthetik a 3 célcsoport együttműködését és a tanulók sikeres pályaválasztását.

A pályázó és a fejlesztendő szervezet is nagy hangsúlyt fektet a reáltárgyak népszerűsítésére a szervezett programok keretében, mivel ezek a tantárgyak kevésbé népszerűek a diákok körében, aminek változtatására nagy szükség van. Magyarországon kevés az MTMI végzettségű munkavállaló száma is, amely veszélyezteti a gazdaság stabilitását.

Csatolt dokumentumok
Sajtóközlemény ( 121.2 KB )