EFOP-3.2.5-17-2017-00025 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ PÁLYÁZAT ALOLDALA

2018.10.31 – ELSŐ MÉRFÖLDKŐ

2019-04-03 16:39:18 / Adminisztrátor

„Reáltudományokkal a biztos jövő felé” című EFOP-3.2.5-17-2017-00025 számú pályázat a megvalósítása során 2018. október 31. nappal elérte az első mérföldkövet.

A projektmenedzsment a teljes projektidőszak alatt biztosítja a projekt előrehaladását, szabályszerű elszámolását, a programok és a projekt sikeres megvalósítását.

Az első mérföldkőig az alábbi események valósultak meg sikeresen:

- iskolalátogatások,

- nyílt napok,

- pályaválasztási rendezvények,

- rendhagyó tematikus órák,

- életpálya-építéshez kapcsolódó versenyek,

- önismereti programok,

- tréningek,

- szakkörök,

- több szakmaterületet érintő munkahely-bemutatások,

- szünidei és nyári tematikus, szakmai programú táborok

A programokba az első mérföldkőig több mint 1000 fő tanuló került bevonásra. A programba bevont azon tanulók száma, akik MTMI fókuszú programokban vesznek részt, elsősorban pályaorientációs fókusszal 535 fő volt.


Galéria

I_1 Rendhagyó tematikus.jpg I_2 Iskolalátogatás.jpeg I_3 Interaktív vetélkedők.jpg II_1 Munkahelybemutatások 1.JPG II_1 Munkahelybemutatások 2.jpg II_6 Szünidei táborok.jpg II_8 Iskolai kollégiumokban.JPG III_2 Pályaválasztási.jpg