Mádi Református Egyházközség

Hálaadó istentisztelet Mád, 2021. 08.22

2021-08-18 18:07:20 / Tar László Péter

Hálaadó istentisztelet Mád, 2021. augusztus 22. 15 óra református templom

Tisztelettel és szeretettel hívjuk, 2021. augusztus 22-én vasárnap, a 15 órakor kezdődő hálaadó istentiszteletünkre, ahol köszönetet mondunk Urunknak, Istenünknek a parókia energetikai felújításáért, a Harangozóház megújulásáért, és az államosított iskola visszavásárlásáért.

Igét hirdet Nagytiszteletű Barna Sándor a Tiszáninneni Református Egyházkerület lelkészi főjegyzője

Beszédet mondanak egyházi és állami képviselők.

Mindenkit szeretettel várunk!

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál." Róm.8,28