Mécses Központ

Kárpát-medencei Rádiósok tanácskoztak a Mécsesben

2010-10-21 09:25:13 / Adminisztrátor

Kárpát-medencei Református Rádiótanács (KRR) alakult a Mécses Központban tartott találkozáson. Az október 20-án tartott ülésen a Kárpát-medencei egyházkerületi delegáltak, református rádiók és az Emission munkatársai vettek részt, hogy az egyházkerületek elnökségeinek döntésének értelmében létrehozzák azt a testületet, akik közös Kárpát-medencei rádiós stratégiát dolgoznak ki.

A KRR célja, hogy „az egyházkerületek kommunikációjához, ezzel missziói szolgálathoz felületet teremtsen" - mondta Taracközi Gerzson. A programért felelős koordinátor hozzátette azt is, hogy a „református egyháznak az emberek elérésében alkalmas eszközként kell használni a rádiót". A Magyar Református Egyház Alkotmányának értelmében a Kárpát-medence Magyar Református Egyházkerületei együttműködnek a rádiómisszió stratégiájának kidolgozásában, valamint a közösen meghatározott feladatok megvalósításában. Ennek érdekében az egyházkerületek elnökségei, mint tulajdonosi döntéshozó testület, hívták létre a Kárpát-medencei Rádiómisszió Tanácsot (KRT).

A szakmai döntéseket előkészítő operatív testületet egyhangúan fogadta el, hogy „jöjjön létre a Kárpát-medencében olyan református rádiómissziós hálózati szervezet, melyben a helyi stúdiók az egyháztestek igényeinek és lehetőségeinek megfelelően, műsoraikkal, hírszolgáltatásaikkal és egyéb tevékenységükkel segítik a kerület missziói szolgálatát, felületet teremtve számukra különböző csatornákon való megjelenésre". A tagok feladata továbbá, hogy a kerületükben felmérjék a lehetőségeket és helyi szinten tanácskozzanak a református rádiózás lehetőségeiről.

A KRR-t azok az egyházkerületek alapították meg, amelyek aláírták az együttműködési nyilatkozatot. A tanácskozáson a kerületi delegáltakon kívül, az Európa Rádió, a Sion Rádió, a Nagyváradi Rádió, az Agnus Rádió és az Emission, református rádiózást támogató holland alapítvány képviselői vettek részt.