Pályázati és fejlesztésügyi honlap

Magyarosrszág- Románia- Ukrajna- Szlovákia határon átnyúló együttműködési program

2009-08-31 14:26:12 / Zsoldos Renáta

Beadási határidő: 2009. szeptember 22, utána évente ismétlődően

Pályázható összeg: prioritásonként eltérő, 25.000-500.000 euro

Támogatási intenzitás: 95%

Partnerek: bármely célterületről, de legalább egy ukrán partner szükséges

Mire lehet pályázni?

1.1.Turizmus:

• Turisztikai infrastruktúra kiépítése és korszersítése (gyalogutak,kerékpárutak, sípályák);

• Határon átnyúló turisztikai termékek és szolgáltatási szabványok kialakítása(tematikus utak, minségbiztosítási rendszerek, stb.);

• A többnyelv információáramlás javítása a turizmus területén (többnyelvirodalom, tájékoztató anyagok, weboldalak, irányjelz- és tájékoztató táblák,stb. készítése);

• Turisztikai képzés (pl. szállodairányítás, élelmiszerhigiénia, stb.);

• Informatikai szolgáltatások kialakítása és fejlesztése, úgymint turisztikai létesítmények és látnivalók egységes és interaktív adatbázisa, vezeték nélkülihálózatokon (WLAN) keresztüli internet-hozzáférés a vidéki turizmusnál,

• Közös stratégiák és kezdeményezések fejlesztése és végrehajtása, beleértve a közös promóciós és marketing terveket és tevékenységeket,hatástanulmányokat és tanulmányokat.

1.2.Vállalkozás fejlesztés:

• Az üzleti infrastruktúra lehetségeinek kialakítása és fejlesztése (közös üzleti innovációs, kereskedelmi és logisztikai központok, üzleti inkubátorházak,ipari parkok);

• Az üzleti infrastruktúrához kapcsolódó energia- és telekommunikációs infrastruktúra korszersítése;

• A kutatási és technológiai fejlesztési (K+TF) infrastruktúra fejlesztése (K+Fközpontok létrehozása és a meglév, kifejezetten a határon átnyúló együttmködés célját szolgáló központok fejlesztése, kutatási eredményekterjesztése és gyakorlati alkalmazása);

 • Vállalkozások együttmködési és befektetési lehetségeinek támogatása;

• KKV-k közös marketingtevékenységek támogatása;

• Hatástanulmányok és felmérések;

• KKV-k határon átnyúló információs rendszerének fejlesztése és megszervezése (a jelenlegi információs rendszerek közötti szoros együttmködés támogatása);

• A KKV-k (pl. marketing, termékfejlesztés, kisvállalkozói számvitel,könyvelés, beszerzés, stb.) és a támogató intézmények személyzetének képzése;

• Tanácsadási szolgáltatások (pl. üzleti terv készítése, új KKV-k létrehozása, marketing tervek, stb.);

• Különleges intézkedések a nk, fogyatékkal élk vagy hátrányos helyzetek cégalapításának támogatása és a környezetbarát projektek kidolgozása céljából.

4.1.Intézmények közötti együttműködés:

Az "egész élethosszon át tartó tanulás" elvének gyakorlati megvalósítását támogató rendszerek, tervek és tevékenységek fejlesztése

• Specializált képzések kidolgozása és megvalósítása, például a távoktatás, az iskolát korán elhagyók képzése, a munkába visszatér nk képzése és egyéb a munkaerpiac igényeihez alkalmazkodó képzések, valamint a kapcsolódó létesítmények kisebb felújítása

• Az információcsere elmozdítása az oktatási rendszerek és képzések, valamint az oktatási és értékelési módszerek területén

• Munkaer piaci információs és monitoring rendszerek fejlesztése

• Távmunka-lehetségek fejlesztése

• K+F és innovációs tevékenységek támogatása az egyetemek, akutatóközpontok és a KKV-kat támogató szervezetek közötti hálózatok fejlesztésén keresztül

• A kulturális örökségek védelme és bemutatása, új kulturális termékek létrehozása és bemutatása

• „On-line" rendszer kialakítása veszélyhelyzetekre és az orvosi eszközök közös használatára

• Folyamatos tudás- és tapasztalatcserét segít, valamint jövbeni környezetés természetvédelmi kezdeményezéseket szolgáló rendszerek fejlesztése

• Bnüldözési információk cseréje, bnözési kockázatok és csoportok fokozottmegértése (Exchange of criminal information and increase understanding on criminal risks and groups)

• Határon átnyúló információs és kommunikációs technológia-alapúinformációs eszközök fejlesztésének támogatása (ITC?)

4.2.Közösségek közötti együttműködés:

A know-how csere támogatása (például, helyi tanárok, kutató- és oktatásiintézmények kutatói, helyi önkormányzatok, kisebbségi csoportok, fiatalok közötti csereprogramok)

• Közös kislépték tevékenységek különböz fajtái, például:

- A helyi közösségek közös identitásának és hagyományinak megrzése

- Helyi népmvészet és kézmvesség támogatása

- Közös sport és kulturális események

- A helyi média közös eseményei

- Közös környezeti tudatosságot növel kampányok és tudásközvetítesemények

- A lakossági partnerségek gyakorlatának támogatása stratégiai- ésprojekttervezési tevékenységekkel kapcsolatban

 

Bővebb információ: http://www.huskroua-cbc.net/