Pályázati és fejlesztésügyi honlap

Pályázat a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Ellen

2010-01-29 14:34:27 / Zsoldos Renáta

Pályázat a Szegénység és Társadalmi Kirekesztés Elleni Küzdelem Európai Év civil programjainak támogatására (SZE-PR-10)

Kik pályázhatnak?

 

- egyesületek

- egyesülések

- egyházak, egyházi intézmények

- alapítványok

- valamint jogi személyiség nélküli egyéb jogalanyok, természetes személyek, illetve személyek közösségei, kötelezettségvállaló szervezet megjelölésével (A kötelezettségvállaló szervezetek kizárólag egyesületek (KSH 52), egyesülések (KSH 591), egyházak, egyházi intézmények (KSH 55), illetve alapítványok (KSH 56) lehetnek)

amelyek a pályázati útmutató 1. számú mellékletében leírtak szerint regisztráltak a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszerébe. Jelen pályázatra konzorciumok nem pályázhatnak.

 

Mekkora az igényelhető támogatás összege?

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a projekt elszámolható költségeinek 100 %-a. A pályázaton legalább 300 000 forint, és legfeljebb 5 000 000 forint igényelhető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. február 15.

  

Témakörök:

 

Információ átadás

•·         a szegénységgel, társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos információk megosztása, a szegénység hátterében álló okok, társadalmi folyamatok, helyzetek bemutatása (pl. kiadvány, országos, regionális és helyi rendezvények, konferenciák, műhelyek formájában),

•·         a szegénységben élők társadalmi részvétele, bevonása kapcsán jó gyakorlatok kialakítása és kommunikálása, létező jó példák bemutatása, nyilvánosságuk megteremtése;

•·         a kölcsönös tanulást és a jó gyakorlatok megismerését segítő szemináriumok, képzések,

•·         az Európai Év által kiemelt elvek és alapvető értékek terjesztését szolgáló tájékoztató, oktatási és népszerűsítő programok és egyéb fellépések nemzeti, regionális és helyi szinten.

 

Érzékenyítés

•·         hosszabb távú, szektorok és ágazatok közötti együttműködések kialakítása a szegénység csökkentése, a szegénység és kirekesztés elleni küzdelem nyilvánosságának biztosítása érdekében; fórumok, platformok létrehozása a kulcsszereplők bevonásával,

•·         a gyerekek, fiatalok bevonását, szegénységgel kapcsolatos tudásaik bővítését, attitűdjük változását célzó tevékenységek,

•·         a média érzékenyítését célzó tevékenységek,

•·         művészeti pályázatok.

 

Mozgósítás

•·         a szegénységgel kapcsolatos társadalmi kommunikáció hatékonyabb befolyásolását, a hatékonyabb civil fellépést segítő együttműködések kialakítása,

•·         helyi/országos figyelemfelkeltő rendezvények, akciók, különösen az Európai Év fókuszheteihez és a Szegénység elleni küzdelem Világnapjához (október 17.) kapcsolódóan,

•·         a szegénységben élő emberek bekapcsolódási lehetőségeinek bővítése a helyi és országos döntéshozatali folyamatokba;

•·         a szegénységben élő emberek önszerveződésének segítése, innovatív módszerek a társadalmi, közösségi, közéleti részvétel biztosítására.

 

Bővebb információ

 

http://eper.esza.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=598

 

Kapcsolódó link:
http://www.esf.hu/