Parasznyai Református Egyházközség Honlapja

Rövid bemutatkozás

2024-03-05 /

A Bükk északkeleti részén, a Nyögő-patak völgyében elterülő település. "Peresneként" említik először a XIII. századi oklevelek. Eger ostroma (1552) idején a török elpusztított és egy rövid ideig lakatlanná is vált. 1825-ben újabb csapás érte a falut, tűzvész pusztított itt, majd a falut sikerül újjáépíteni. A település királyi birtok - a diósgyőri vár tartozéka volt.
A környéken a század elejétől - a diósgyőri vasgyár részére - jó minőségű szenet bányásztak, melyet a gyárig iparvasúton szállítottak. A vasút néhol fellelhető nyomai mellett ipartörténeti érdekesség még a - sajnos mára már megszüntetett és lezárt - 2328 m hosszú "Gränzenstein-vasút", melyen át az iparvasút Pereces-bányatelepre vitt.
Jó nevű iskolája volt (jelenleg körzeti általános iskola), innen sokan mentek Miskolcra és Sárospatakra tanulni.
Érdekesség, hogy a pincesorok mellett a temető sírboltjait is Parasznya temetődombjának riolittufa-falába vájták.


 


Lelkészünk:


Rácz Ilona     református lelkipásztorA presbitérium:


Kotlárné Merényi Júlia     gondnok


id. Balogh Péterné     presbiter


ifj. Kuttor Gyula     presbiter


Molnár Gyuláné     presbiter


Poczik Krisztina     presbiter


Poczokné Rácz Piroska     presbiter


Gulyás Istvánné     presbiter


Rácz László     pótpresbiter


Sivák Gábor     pótpresbiter