Református Átmeneti Anyaotthon

Viss

2012-06-27 14:08:59 / Elek Gabriella

"Viss református átmeneti anyaotthon „több mint szolgálat"

Az Istentől kapott szeretetünkből, olykor olyan jó másnak is adni egy kicsit. A mai nehéz anyagi körülmények között, néha észre sem vesszük, hogy egy kis odafigyeléssel, egy kis szeretet adással az ember csodálatos dolgokat vihet véghez, mely mások számára viszont nagy segítséget jelent. Lelkészünknek köszönhetően nem az első alkalommal történt egy kis szeretet adás a Viss-i átmeneti anyaotthon számára.

Adományokkal, és gyülekezetünk több tagja Istenadakozó szándékával segítette az anyaotthont, tartós élelmiszerrel, ruhákkal, játékokkal. Ez a szerdai nap viszont különleges alkalom volt számukra, és számunkra is. Reggel elindultunk elég szépen felszerelkezve, kerti szerszámokkal, sok-sok vetőmagokkal, burgonyával, és lelkes segíteni vágyó gyülekezeti tagokkal. Az anyaotthon felszántott kertjeit mentünk bevetni, hogy ezzel is hozzájáruljunk egy olyan, segítségnyújtáshoz, mely könnyebbé teszi az otthon számára a mindennapokat. Megérkezéskor nagy szeretettel fogadtak bennünket, és az öröm, ami az anyukákból, és gyerekeikből áradt valami fantasztikus volt. Ekkor már éreztük ezért megérte eljönni, segíteni. Neki láttunk a kertek vetésének. Örömünkre szolgált, hogy az otthon lakói is segítségül voltak a munkálatokban. A gyerekek, és az anyukák fáradhatatlan segítsége is hozzájárult ahhoz, hogy délutánra sikerült mindent elveteményezni. Az ebéd, és a sok-sok köszönet és hála, amit kaptunk az anyaotthon vezetőjétől, dolgozóitól, és lakóitól nem kaphattuk volna meg, ha nincsenek adakozó gyülekezeti tagok. Ez úton szeretnénk megköszönni azt a sok-sok felajánlást, amely talán nekünk nem sok, de mások számára ez a mindennapokat jelentheti. Isten áldja meg az adakozó kezeket, és gyarapítsa rajta gazdagságát. Itt köszönöm meg azt a fáradságos munkát, akik eljöttek segíteni, a nagy meleg ellenére szorgalmasan fáradságot, és időt nem kímélve dolgoztak. Köszönet: Zsarnai Lászlónak és családjának, Molnár Klára algondnoknak, Kovács Zoltánné, Makula Lászlóné, Bodnár Attila presbiter testvéreknek. Tóth Tamásnak lelkészünknek."

 

Forrás:"Mint a szarvas..." Kovácsvágási Református Egyházközség Lapja Pünkösdi szám

A cikk szerzője:Bodnár Attila - presbiter (Kovácsvágás)