Kazinczy Ferenc Református Általános Iskola

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap adománygyűjtése 2014

2014-12-09 12:56:15 / Kazinczy Ferenc Református Ált Iskola

A Magyar Református Egyház részegyházainak elnökségei szeretettel köszöntik intézményeink pedagógusait, tanulóit és a szülői közösséget.

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!

Kérjük és kívánjuk, hogy érezzük meg a testvéri összetartozás jó érzését, az egymáson segítés bennünket is meggazdagító voltát, az együttmozdulás másokat is lendületbe hozó csodáját! Kérünk benneteket, hogy a Magyarországi Református Egyház honlapjáról (www.reformatus.hu) letölthető tájékoztatók alapján legyetek részesei a Kárpát-medencei Református Oktatási Alap adománygyűjtésének. Az iskoláink által összegyűjtött adományhoz, az alap javára a Magyar Református Egyház központi költségvetéséből ugyanannyit ad, így megkétszereződik az adományotok.

A 2014. év adománygyűjtés három cél támogatását szolgálja:

1. Végvárprogram – óvodaindítási és általános iskola indítási

2. Megmaradási program – a kárpátaljai, erdélyi, felvidéki és a délvidéki református intézmények működési támogatása.

3. Bibliaprogram – újfordítású teljes bibliát szeretnénk ajándékozni az adománygyűjtésből a Kárpátmedence református intézményei 9. évfolyamos tanulóinak.

A kedvezményezett egyházkerületek javaslatára 2014-ben kiemelt célokat jelöltünk meg. Ezeket a célokat a plakáton is megjelenítve láthatjuk. Gondoljunk rájuk külön is imádságos szívvel! Alistál – református általános iskola sportudvarának kialakítása Kézdivásárhely – református óvoda indítása Nagybereg – református óvoda indítása Nagyvárad –református középiskolai szakkollégium kialakítása Pacsér - a református „Csemete Játszóház” játékudvarának kialakítása Köszönjük a tájékoztató áttanulmányozására szánt időt, köszönjük, hogy pedagógusaink és intézményeink fontosnak érzik a testvéri segítségnyújtást, és elkötelezettek a Kárpát-medencei magyar református egység ügye mellett. Intézményeink életére, a bennük munkálkodók szolgálatára, közösségeink gyarapodására Isten áldását kérjük.

További információ a csatolt dokumentumokban