Szendrői Ifjúságért Alapítvány

Az adó 1% - 1% felajánlásáról

2021-01-22 13:09:49 / Dancs Róbert

Adónk kétszer 1%-át ajánlhatjuk fel. Egyik 1% valamely államilag elismert (bevett) egyháznak ajánlható fel, a másik 1% pedig valamely alapítványnak.

 

Szeretettel javasoljuk, hogy a Magyarországi Református Egyháznak és a Szendrői Ifjúságért Alapítványnak ajánlják fel adójuk 1-1%-át.

 


A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066


A Szendrői Ifjúságért Alapítvány adószáma: 19336064-1-05


Ezzel a két adattal már ki is tölthető a felajánló szelvény. A fel nem ajánlott 1 % az Államkincstárnál Marad.

 

 

Amennyiben nem ismeri alapítványt, akkor itt talál róla ismertetést:

 

A Szendrői Ifjúságért Alapítvány 2009.02.16-án jött létre azzal a céllal, hogy az oktatási és nevelési tevékenységet támogassa a Szendrői Református Egyházközségben. Különös figyelmet fordít a keresztyén ifjúsági hitéleti nevelés támogatására, a képességfejlesztésre, az ismeretterjesztésre, valamint erősíti az iskola gyermekbarát jellegét. A kulturális- sport- és oktatási tevékenységek alakítása, fejlesztése is fontos célkitűzése az alapítványnak, melyen belül különös figyelmet fordít a személyiségfejlesztésre, az anyanyelvi kultúra megőrzésére, a hagyományok ápolására, az egészséges életmódra való nevelésre valamint a vizuális kultúra fejlesztésére.

 

Fontos feladat továbbá a művészetek szeretetére való nevelés, a természeti és társadalmi környezet megismertetése, az esztétikus környezet megteremtése, a keresztény etika, illem- és viselkedéskultúra fejlesztése, a közvetlen környezet megismertetése, megóvása, megvédése, a népművészetre való nevelés, a mentális, lelki egészség megőrzésére irányuló programok megszervezése, és a lelki segély. Ehhez kapcsolódóan kirándulásokat is szervezünk, melyekről bővebben is beszámolunk a következőkben.

 

A Szendrői Ifjúságért Alapítvány a Bódva völgyében helyezkedik el és egyre szélesebb körben válik ismertté. Eddig csak helyi szinten működött, de egyre többen csatlakoznak civil kezdeményezéseinkhez. Programokat szervezünk fiataloknak, támogatunk családi kezdeményezéseket és részesei vagyunk a város ifjúsági életének. Mivel a leghátrányosabb régióhoz tarozunk, ezért nagy szükség van elsősorban a fiatalok összefogására az ők képzésére és életvitelük egyengetésére. Önkénteseink által igyekszünk megteremteni azokat a feltételeket, amelyek ellensúlyozni tudják a leghátrányosabb kistérséghez tartozó települések hátrányait. Egy hálót próbálunk kiépíteni az ifjúság körében, amely összefogja őket és sikeresen elindítja őket az élet felé.

 

Az alapítvány kuratóriuma, és az alapítók teljes vállszélességgel ezen kezdeményezések mellett állnak, látják eredményeinket ezért az 1%-on túl, pénzügyi és erkölcsi elismeréseket is kapunk. Kapcsolatot teremtettünk a környéken, vagy helyben lévő más ifjúsági szervezetekkel, és egymás munkáját segítve, igyekszünk fellépni a fiatalok érdekében.