Miskolc-Tetemvári Református Egyházközség Honlapja

Aktualitások - Hírek

Főoldal / Hírek

Deszka-hirdetések (2022. október 2.)

Robb Martin / 2022-10-01 15:02:14

. tovább

Heti istentiszteleti rend a Deszkatemplom

Robb Martin / 2022-10-01 15:00:45

 

- Szeptember 29., csütörtök, 17 óra: Istentisztelet a gyülekezeti teremben.

 

- Október 2., vasárnap, 8.30 és 10 óra: Istentisztelet a templomban, fél 10-től imaközösség a baba-mama szobában, 10 órától gyermek-istentisztelet a gyülekezeti teremben.


tovább

Pintér Béla koncert Miskolcon

Robb Martin / 2022-10-01 14:53:44

tovább

Napi igemagyarázat (2022.10.01).

Robb Martin / 2022-10-01 14:48:19

 

Mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr Lelke által dicsőségről dicsőségre.

(2Kor 3,18)

 

Egy fiatalembertől idézek: ...

 

tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.30).

Robb Martin / 2022-10-01 14:47:58

 

„Ti vagytok a föld sója. Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják, és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra, hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

(Mt.5, 13-16.)

 

Volt egyszer egy egyetemista, aki életének sok területén küszködött. ....

 

tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.29).

Robb Martin / 2022-10-01 14:47:42

 

„Amikor a farizeusok meghallották, hogy a szadduceusokat elhallgattatta, összegyűltek. Egyikük pedig, egy törvénytudó, kísérteni akarta őt, és megkérdezte tőle: Mester, melyik a nagy parancsolat a törvényben? Jézus így válaszolt: „Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből.” Ez az első és a nagy parancsolat. A második hasonló ehhez: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.” E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták.”

(Mt 22,34-40)

 

Úgy érzem, napjainkban egyre gyakrabban a szeretetlenséggel küzdünk ebben a szeretet nélküli világban. ....

 

tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.28).

Robb Martin / 2022-10-01 14:47:26

 

"Te pedig, fiam, Salamon, ismerd meg atyád Istenét, és szolgálj neki teljes szívvel és készséges lélekkel, mert megvizsgál az ÚR minden szívet, és megismer minden szándékot és indulatot. Ha keresed, megtalálhatod. De ha elhagyod őt, akkor félreállít téged végleg."

(1Krón 28, 9)

 

Dávid király életének főbb eseményeit, dolgait mindannyian jól ismerjük, hisz fontos alakja a Szentírásnak, úgy is mondhatnánk, hogy Isten szíve szerinti király.

 

tovább

Napi igemagyarázat (2022.09.27).

Robb Martin / 2022-10-01 14:47:05

 

„Amikor pedig ezeket hallották, mondott egy példázatot is, mert közel volt Jeruzsálemhez, és azt gondolták, hogy azonnal meg fog jelenni az Isten országa. Így szólt tehát: Egy előkelő ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, és úgy térjen vissza. Hívatta tíz szolgáját, átadott nekik tíz minát, és azt mondta nekik: Kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alattvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és azt üzenték: Nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Amikor pedig megszerezte a királyi méltóságot és visszatért, magához hívatta azokat a szolgákat, akiknek a pénzt adta, hogy megtudja, ki hogyan kereskedett. Jött az első, és azt mondta: Uram, a minád tíz minát nyert. Az erre így szólt: Jól van, jó szolgám, mivel hű voltál a kevésen, legyen hatalmad tíz város fölött! Aztán jött a második, és jelentette: Uram, a minád öt minát nyert. Ehhez pedig így szólt: Uralkodj te is öt városon! Jött a harmadik is, aki így beszélt: Uram, itt a minád. Egy kendőbe kötve őriztem. Féltem ugyanis tőled, mivel könyörtelen ember vagy: azt is behajtod, amit nem fektettél be, és learatod azt is, amit nem vetettél el. Ekkor az így szólt hozzá: A saját szavaid alapján ítéllek meg, gonosz szolga! Tudtad, hogy én könyörtelen ember vagyok, hogy behajtom azt is, amit nem fektettem be, és hogy learatom azt is, amit nem vetettem el? Miért nem tetted hát a pénzemet a pénzváltók asztalára, hogy amikor megjövök, kamatostul kapjam meg? Az ott állóknak pedig ezt mondta: Vegyétek el tőle a minát, és adjátok annak, akinek tíz minája van! Mire ezt mondták neki: Uram, annak tíz minája van! De ő így válaszolt: Mondom nektek, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, attól még az is elvétetik, amije van. Ellenségeimet pedig, akik nem akarták, hogy királlyá legyek felettük, hozzátok ide, és vágjátok le itt előttem."

(Lk 19, 11-27.)

 

Az értékrendünk és a jövőképünk az, ami meghatározza a jelenünket. ...

 

tovább

Konfirmációi felkészítés

Robb Martin / 2022-09-27 17:19:23

Hamarosan elindul gyülekezetünkben a konfirmációi felkészítés is, melyre még lehet jelentkezni a lelkipásztoroknál. Az első óra október 7-én, pénteken, délután fél 5-től lesz a parókián. Ezen a napon az ifjúsági bibliaóra (Ifi) is újra találkozik, 18 órakor, szintén a parókián.

 

A jelentkezési lapot itt lehet letölteni, ami elektronikus formában visszaküldhető e-mail címünkre (reftetemvar@gmail.com).

 

tovább

Kereszt-kérdések

Robb Martin / 2022-09-27 17:18:13

tovább